‘HAYDİ, HAYATI KUCAKLA, YAŞAM BECERİLERİ EĞİTİMİ PROJESİ’

Tanıtım Toplantısı
Proje Uygulama ve Araştırma Sonuçlarının Paylaşımı
İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından 2015 Bağımlılıkla Mücadele Mali Destek Programı kapsamında çocuklar ve gençlerde bağımlılıkla mücadelede, önleme programlarının bilgi düzeyinde değil, beceri ve yeterlilik düzeyinde davranış değişikliğine yol açabilecek şekilde yaygınlaştırılması amaçlanmıştır. Program ile aynı zamanda alanda mücadelenin farklı aşamalarında hizmet sağlayan kurumlarda insan kaynakları ve kurumsal kapasitenin arttırılması ve bağımlılıkların önlenmesine yönelik faaliyetlerin geliştirilmesi ile yaygınlaştırılması yoluyla İstanbul’da sosyal bütünleşme ve toplum sağlığı alanında iyileşmeye katkı sağlamak hedeflenmiştir.
İstanbul Valiliği koordinatör olarak yer aldığı Haydi, Hayatı Kucakla, Yaşam Becerileri Eğitimi Projesi ile program hedeflerine yönelik olarak çocuk ve gençlerin;
• Akran ve yetişkinlerle olumlu ilişkiler kurabilmelerini,
• Yaşamın her alanında ve anında yetkin olabilmelerini,
• Sorumluluklarının bilincinde otonom bireyler olabilmelerini,
Gelişmelerini sağlamak amacıyla akademik uzmanlarca geliştirilen, alan uzmanlarınca uygulanan ve sanal mecrada yaygınlaştırılması sağlanan bütünsel ve bilimsel olarak tasarlanan bir önleme programı çerçevesinde yerel işbirlikleri ile sunulmuştur.
“Haydi, Hayatı Kucakla, Yaşam Becerileri Eğitimi Projesi” İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Ataşehir, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenler, Eyüp, Fatih, Güngören, Kadıköy, Kâğıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Sarıyer, Şişli, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu olmak üzere yirmi bir ilçe Kaymakamlığı ana ortak olarak yer almaktadır. Türkiye Yeşilay Cemiyeti ise iştirakçi olarak yer almaktadır.
Projenin uygulandığı ilçelerde alanı psikolojik danışmanlık ve rehberlik olan öğretmenler, ortaokul alan öğretmenleri ve öğrencileri, öğrencilerin anne ve babaları öncelikli hedef grubudur. İstanbul Aydın Üniversitesi akademisyenleri, Yeşilay Cemiyeti Derneği akademisyen ve uzmanları, İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü meslek elemanları, takip ve sorumluluğundaki ortaokul öğrencileri ve bakıcı anneleri diğer hedef grubumuz içerisinde yer almaktadır.
Projede 310 psikolojik danışman ve rehber öğretmen ile 15 psikolog olmak üzere toplam 325 kişi formatör olarak eğitim almıştır. Formatörlerin eğitim verdiği farklı alanlardan 1128 ortaokul öğretmeni Milli Eğitim Bakanlığı hizmet içi eğitim sertifikalarını da alarak öğretmen eğitimlerini tamamlamıştır. En önemlisi ise program ve proje amaç ve hedeflerine uygun olarak 1126 ortaokul öğrencisi ve 811 veli yaşam becerileri eğitimi almıştır.
İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından desteklenen ‘Haydi, Hayatı Kucakla, Yaşam Becerileri Eğitimi Projesi’ tanıtım toplantısı 29 Kasım 2016 tarihinde Sepetçiler Kasrı Camlı Köşk’te saat 11.00 – 14.00 saatleri arasında yapılacaktır.
Bundan sonraki süreçte projenin ülkemiz, milletimiz için hayırlı ve başarılı olması temennisiyle.