Yaşam becerileri eğitimi, çocuk ve gençlerin; aile, okul, arkadaşlarını hedef alarak koruyucu bir çevre oluşturma niteliği taşıyor.