İstanbul’un 22 ilçesini kapsayan projenin uygulandığı ilçelerde psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmenleri, ortaokul öğretmenleri ve öğrencileri, öğrencilerin ebeveynleri öncelikli hedef grup olarak seçildi.