Hakkında

GENEL AMAÇ:

Bağımlılık riskini arttırıcı faktörler ve bağımlılık sürecinin seyri farklı madde ve davranışlar için benzerdir. Dolayısıyla madde ve davranış bağımlılıklarında kullanılan mücadele yöntem, araç ve temel stratejileri de benzerdir.

Tüm bu yöntem, araç ve stratejileri kullanarak oluşturulan önleme programlarının maliyetleri tedavi ve rehabilitasyon maliyetlerinden düşük olduğu bilinen bir gerçektir. Her türlü bağımlılıkla mücadelede önleme programlarının değeri, toplum sağlığı açısından bakıldığında, paha biçilemezdir. Çocuk ve gençlerin bağımlı davranış ve madde kullanımına başlamasına engellemeye odaklanmak yerine çocuk ve gençlere yaşam becerileri kazandırarak bütünsel bir önleme yaklaşım ile mümkündür.

Projenin genel hedefi; bağımlılıkla mücadelenin farklı aşamalarında hizmet sağlayan kurumlarda insan kaynakları ve kurumsal kapasitenin arttırılması ve bağımlılıklarının önlenmesine yönelik faaliyetlerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması yoluyla İstanbul da sosyal bütünleşme ve toplum sağlığı alanında iyileşmeye katkı sağlamaktır.

Proje Yararlanıcıları:

Proje Koordinatörü: İstanbul Valiliği,

Ortak İlçe Kaymakamlıkları

No

Kaymakamlıklar

No

Kaymakamlıklar

No

Kaymakamlıklar

1

Ataşehir

8

Esenler

15

Kartal

2

Bağcılar

9

Eyüp

16

Küçükçekmece

3

Bahçelievler

10

Güngören

17

Sarıyer

4

Bakırköy

11

Fatih  

18

Şişli  

5

Başakşehir  

12

Kadıköy  

19

Ümraniye  

6

Beşiktaş  

13

Kâğıthane  

20

Üsküdar  

7

Beyoğlu  

14

Maltepe  

21

Zeytinburnu  


İştirakçi ve Ortaklar:

No

Kurum

Rolü

1

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü

Ortak

2

İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi

Ortak

3

Türkiye Yeşilay Cemiyeti

İştirakçi

 

 

 

 

 

 


Projenin Süre, Uygulama Yeri ve Bütçesi:

Proje Süresi ve Uygulama Yeri, : 12 Ay, Yirmi bir ilçede uygulanacaktır.

Proje, İstanbul Kalkınma Ajansı ile sözleşme imzalanmasına müteakip başlayacak ve bir takvim yılı sürecektir.

Projenin Özel Amacı:

Madde ve davranış bağımlılığın önlenmesine yönelik, özellikle risk grubundaki çocuk ve gençlerin;

 • Akran ve yetişkinlerle olumlu ilişkiler kurabilme
 • Yaşamın her alanında ve anında yetkin olabilme
 • Sorumluluklarının bilincinde otonom bireyler olabilmelerini,

Sağlamak amacıyla Yaşam becerileri eğitimi verilmektedir.

Yerel iş birlikleri ve alandaki uzmanlar ile İstanbul da çocuklara, gençlere ve yakın çevrelerine yönelik bütünsel bir yaşam becerileri eğitimi modeli geliştirilmesi, uygulanması ve yaygınlaştırılması yoluyla madde ve davranış bağımlılığının oluşmasına neden olan risklerin azaltılması için koruyucu bir çevre oluşturulması hedeflenmektedir.

Neden Önleme Programı?

Madde ve davranış bağımlığı ile mücadelede benzer başarılı sonuçları elde etmek için:

Önleme programlarıyla bir dolara elde edilen sonuç,

Tedavi ve rehabilite programları ile on sekiz dolara elde edilmektedir.

Ergen ve gençlere uygulanan Yaşam Becerileri Eğitimleri ile

 • Madde ve Davranış Bağımlılığı
 • Suç işleme ve suça karışma
 • Bulaşıcı hastalıklar gibi riskleri azaltmada etkili model olduğu ifade edilmektedir (Unicef, 2012).

Önleme programları çocuk ve gençlerle birlikte; aile, öğretmenler ve arkadaşlarından oluşan yakın çevresine de ulaşarak çocuk ve gençler için koruyucu çevre oluşturması gerekir. Bu bağlamda kendi evrensel değerleri temel alan toplumsal değer ve ihtiyaçlara uygun bütünsel, bilimsel ve güncel bir eğitim gereklidir.

Son yıllarda ağırlıklı olarak bilinçlendirme ve farkındalık temelli önleme programları yürütülmüş, yürütülmektedir. Artık madde ve davranış bağımlılığı ile mücadelede bilinçlendirme ve farkındalık dayalı önleme programları yetersiz kalmaktadır. Yasam becerileri kazandıran önleme programlarının geliştirilmesi acil bir ihtiyaçtır. Çünkü genel olarak ülkemizde gerçekten bilimsel olarak geliştirilmiş somut, erişilebilir ve uygulanabilir bir program bulunmamaktadır. Projede genel olarak; madde ve davranış bağımlılıklarına giden süreçte risk altındaki en önemli grup olan çocuk ve gençlere, ailelerine, öğretmenleri ve arkadaşlarına yasam becerileri kazandırarak bu sayede koruyucu bir çevre oluşturarak sosyal bütünleşmeye ve toplumsal sağlığın iyileşmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Proje bu bağlamda projenin başarmaya çalıştığı özel hedefi sayesinde erişeceği genel hedefi Bağımlılıkla Mücadele Mali Destek Programı 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi'nde yer alan Madde ve davranış bağımlılıkları ile mücadele yoluyla İstanbul da sosyal bütünleşme ve toplum sağlığı alanında iyileşme sağlanmasına da katkı verecektir.

Faydalanıcı Sayıları:

Tablo 1: Faydalanıcı Sayıları Özet:

Başarı Göstergeleri

Yaşam Becerileri Eğitim Programı Geliştirilmesi ve Uygulanması her ilçede:

15 Psikolojik Danışma ve Rehber Öğretmene 40 Saat Formatör Eğitimi, toplam 315 Kişi

50 Okul Rehber/Şube Rehber Öğretmenine 30 Saat Öğretmen Eğitimi, toplam 1050 Kişi

50 Aile (anne veya baba) 20 Saat Aile Eğitimi, toplam 1050 Kişi

50 Ortaokul 6./7. Sınıf öğrencisine 36 Saat Öğrenci Eğitimi, toplam 1050 Kişi

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nde

15 Meslek Elemanına 40 Saat Formatör Eğitimi, toplam 15 Kişi

50 Meslek Elemanına 30 Saat Öğretmen Eğitimi, toplam 15 Kişi

50 Aile (anne veya baba) 20 Saat Aile Eğitimi, toplam 50 Kişi

50 Ortaokul 6./7. Sınıf öğrencisine 36 Saat Öğrenci Eğitimi, toplam 50 Kişi

Her ilçede ve ortaokulda en az yüz veliye toplamda 60 bin veliye projenin ve eğitimin tanıtımı yapılacaktır.

Oluşturulan eğitim içerikleri Yeşilay’ın Türkiye Bağımlıkla Mücadele Programı (www.tbm.org) genel ağ sayfasında diğer ilçelere ve tüm illere ulaştırılacaktır.

Faaliyetler:

İlçelerde davranış bağımlılığı konusunda doğru, güncel bir veri bulunmamaktadır. Eğitimin etkililiğinin bilimsel olarak değerlendirmesi eğitimin kendisi kadar önemlidir.

1.1. Araştırma Faaliyeti

1.1.1. Mevcut Durum Araştırması - Ön Test

1.1.2. Model Etkililik Belirleme Araştırması - Son Test

1.1.3. Araştırmanın Bilimsel Makale Olarak Yayınlanması

1.2. Yaşam Becerileri Eğitimi Modelinin Geliştirilmesi

1.3. Formatör Eğitimleri Düzenlenmesi

1.4. Eğitim Değerlendirme Çalıştayı

1.5. Öğretmen Eğitimlerinin Düzenlenmesi

1.6. Aile Eğitimlerinin Düzenlenmesi

1.6.1. Eğitim Programının Tanıtılması

1.6.2. Aile Eğitimlerinin Düzenlenmesi

1.7. Öğrenci Eğitimlerinin Düzenlenmesi

1.8. Tanıtım Toplantısı Düzenlenmesi

1.9. Genel Ağ Sayfası ve Uzaktan Öğretim Platformu Geliştirilmesi

Proje Yönetimi Rol ve Sorumluluklar

İstanbul Valiliği - Koordinatör

Proje İstanbul Valiliği tarafından yönetilecektir.

Kaymakamlıklar - Ortak

İlçelerdeki uygulamalardan kaymakamlıklar sorumlu olacaktır.

İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü

Araştırma faaliyetinin hazırlık aşamasına destek, formatör, öğretmen, öğrenci ve aile eğitimlerinin içerik geliştirme ve uygulanmasına katılım sağlanacaktır. Çalıştay organizasyonuna destek ve katılım sağlayacaktır. Tanıtım toplantısı, uzaktan öğretim içeriklerinin geliştirilmesinde yeterliliklere dayalı olması için bilgi ve tecrübe aktarımı sağlayacaktır. Eğitimlerin müdürlük bünyesinde sürdürülebilir olmasını sağlayacaktır.

İstanbul Aydın Üniversitesi - Ortak

 1. Araştırma faaliyeti Ön - Son test betimsel rapor ve makalenin yayını
 2. Formatör, öğretmen, öğrenci ve aile eğitimi program geliştirime
 3. Çalıstaya yer temini ve oturumlarının yönetilmesi
 4. 4 ilçeye formatör eğitimi
 5. Eğitmenlere çevrim içi en az 4 saat eğitim
 6. formatör ve öğretmenlere iletişim desteği
 7. Uzaktan öğretim içeriklerinin geliştirilmesine destek

Türkiye Yeşilay Cemiyeti - İştirakçi

 1. Formatör, Öğretmen, Öğrenci ve Aile Eğitim içeriklerinin geliştirilmesine uzman desteği
 2. Uzmanlarının çalıstaya katılımı
 3. 40 Saatlik Formatör eğitimlerine eğitmen temini
 4. Uzaktan eğitim içeriklerinin Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı platformunda (tbm.org) yayınlanması
 5. TBM İçeriklerinin projede kullanılabilmesi
 6. Proje kapsamında yapılan diğer faaliyetleri başarılı olması için kurumsal katkı vermesidir.